Nagradna igra

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »50 odtenkov teme«

1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »50 odtenkov teme« je Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju organizator.

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 16.1.2017 do vključno 2.2.2017 v revijah Zarja, Zvezde, Vklop, Maja, Moj svet, Avenija, dnevnem časopisu Svet24, na radiu Aktual ter na Facebook profilih naštetih tiskanih medijev.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija ekskluzivne premiere filma 50 odtenkov teme, pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji lahko bralke in bralci sodelujejo na sledeč način:

- Izrezan kupon iz katere od revij s svojimi podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Tajništvo revij Media24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče, s pripisom »50 odtenkov teme – nagradna igra« ali
- na kateremkoli od Facebook profilov navedenih medijev sodelujejo v nagradni igri, tako da se označijo od odgovorijo na zastavljeno vprašanje
- Željo po udeležbi na premiernem predvajanju filma 50 odtenkov teme pošljejo na elektronski naslov vip@media24.si, kjer v zadevo / subjekt vpišejo: nagradna igra – 50 odtenkov teme, odgovore in podatke (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka) pa v telo elektronske pošte.

Sodelujejo lahko do vključno 2.2.2017 do 23.59 ure.

Med vsemi sodelujočimi bo komisija po koncu nagradne igre med vsemi sodelujočimi (pravilno in v celoti izpolnjeni kuponi, elektronska pošta, Facebook komentarji) izžrebala 20 nagrajencev, ki bodo prejeli po dve vstopnici za ogled premiere filma 50 odtenkov teme, ki bo 7. februarja 2017 v Koloseju Ljubljana.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija po koncu nagradne igre izžrebala 20 (dvajset) nagrajencev, med katere bodo razdeljene naslednje nagrade:

- 20 x vstopnica za ogled premiere filma 50 odtenkov teme za dve osebi6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »50 odtenkov teme« se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil; odgovorili na vprašanje in oddali zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre ni bil diskvalificiran.

Zbiranje pravilnih odgovorov poteka od 16.1.2017 do vključno 2.2.2017 po zaključku bo strokovna komisija, določena v 7. točki teh pravil, izžrebala 20 dobitnikov nagrad, navedenih v 5. členu Pravil.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu Media24, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana.

7. Pristojnosti komisije igre
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki Media24 in sicer Maja Pristovnik (predsednica komisije), Andreja Merhar in Matic Slapšak.

Komisija igre ima sledeče pristojnosti:
- nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
- V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
- Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in preko njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
- Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad
Po zaključku nagradne igre, 3.2.2017 bo opravljen žreb vseh dvajsetih nagrajencev.

9. Objava sodelujočih in žrebanje
Žreb nagrajencev izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, bo potekal najkasneje v petek, 3.2.2017 in sicer na sedežu tajništva revij Media24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil in ne glede na število prejetih glasov, v žrebu pa se bodo upoštevali prejeti glasovi vključno do 2.2.2017 (poštni žig oz. elektronska pošta, prispela do navedenega dne do 23.59 ure).

Nagrajenci bodo objavljeni 3.2.2017 na spletni strani Media24, ter na fb profilih omenjenih tiskanih medijev.

V primeru, da izžrebani nagrado zavrnejo, se žreb ponovi in izžrebance obvesti v skladu s Pravili.

Komisija bo nagrajence ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 7. točki Pravil. V primeru, da so izžrebani nagrajenci diskvalificirani v skladu z 7. točko Pravil, se žreb ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih
Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu Pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji »50 odtenkov teme« ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju Media24, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača organizator.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanih nagrajencev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni akciji lahko sodelujejo moški in ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni (in njihovi družinski člani) v Media24 d.o.o. in Salomon, d.o.o.

12. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglašajo s pravili nagradne igre.

13. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.media24.si.

14. Uporaba osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov v nagradnem kuponu ali elektronski pošti in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženci nagradne igre dovoljujejo podjetju organizatorja Media24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče in Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko Media24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče in Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

15. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoči zahtevajo pisno po pošti na naslov Media24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče ali s poslanim elektronskim sporočilom na naslov vip@media24.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključijo iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 16.1.2017.

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »50 odtenkov teme«